Uitgaven KISG

Onderstaande uitgaven kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar .
Vermeldt u uw naam, adres, eventueel telefoonnummer, welk artikel u wenst en hoeveel exemplaren u wilt afnemen.

Kerst-hymne + Driekoningen-hymne – Frans Bullens

Missa ‘In tempore angustiae’ – Frans Bullens

Nu dus een complete Mis voor cantor. De componist, Frans Bullens, heeft deze nieuwe Mis als naam gegeven: ‘Missa in tempore angustiae’. De Mis die gezongen wordt in benarde tijden, in tijden van nood, angst, zorg en onzekerheid. De Mis die we zingen in een tijd dat de wereld, en misschien ook wel ons eigen leven, te maken heeft met de gevolgen van dat kleine en onzichtbare virus. De KISG beoogt dat de nieuwe miscompositie motiverend en stimulerend zal zijn voor iedere (aankomend) cantor.
Klik hier voor de uitgave en partituren…

Sub Tuum Praesidium – Frans Bullens

Overstroom ons met uw vrede – Frans Bullens

Het is 90 Jaar geleden dat de Sint-Jan tot basiliek werd verheven. Een gedenkwaardige gebeurtenis die zondag 8 december 2019 tijdens de Eucharistieviering werd herdacht met o.a. twee speciaal hiervoor gecomponeerde gezangen.

Tijdens de pontificale eucharistieviering gelegenheid klonken twee nieuwe gezangen die de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius heeft laten componeren. Het eerste betreft het motet ‘Deus in loco’ (God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis) door de heer Hans Leenders en wordt uitgegeven bij muziekuitgeverij Ascolta te Houten. Het tweede gezang is één van de hymnen uit het getijdengebed van de kerkwijding gecomponeerd door de heer Frans Bullens met als titel ‘Overstroom ons met uw vrede”.
Klik hier voor de uitgave en partituren…

Compositie Onze Vader

Vanuit de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is het initiatief uitgegaan om een drietal composities van het Onze Vader uit te geven op de nieuwe tekst. Tevens is de gehele communieritus getoonzet.

In de nieuwe uitgave is de bekende toonzetting van F. Keessen opgenomen. Daarnaast is de nieuwe tekst bewerkt voor de composities van Floris van der Putt en Maurice Pirenne, twee priestermusici van het Bossche bisdom.

Prijs: € 2,00, exclusief verzendkosten.

Floris van der Putt: een muzikale biografie

De NSGV heeft aan prof. dr. Anton Vernooij, emeritus hoogleraar liturgische muziek, de opdracht verleend een biografie te schrijven over de persoon en het werk van Floris van der Putt. Het manuscript ligt inmiddels bij de eindredacteur Jan Jaap Zwitser, musicoloog en eindredacteur van het Gregoriusblad. Het boek wordt uitgegeven door Berne Media, en draagt als titel ‘Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt’.

Naast biografische gegevens zal in het boek ruime aandacht worden besteed aan de composities en de omstandigheden waarin deze werken zijn ontstaan. Enkele exemplarische composities uit zijn oeuvre zullen nader muzikaal worden geanalyseerd. In het boek wordt ook een complete oeuvrelijst opgenomen. Het rijk geïllustreerde boek is met name bedoeld voor (kerk-)musici en geïnteresseerde pastores en zal een brede verspreiding krijgen. Een bespreking van de biografie is te vinden in Gregoriusblad van december 2015 (p. 20-21).

Prijs: € 10,00, exclusief verzendkosten.

Partituren Floris van der Putt

De Stichting Floris van der Putt wil het veelzijdige oeuvre van de componist Floris van der Putt promoten. Hier vindt u een overzicht van de partituren van Nederlandstalige liturgische muziek die zijn uitgegeven en merendeels nog verkrijgbaar zijn. Volksliederen van Floris van der Putt vindt u hier.

Uitgeverij Ascolta geeft een serie uit met (nog niet uitgegeven) repertoire van Floris van der Putt. Hier vindt u een overzicht van de titels.

In de Muziekbijlage van het Gregoriusblad, aflevering maart 2016, is een niet eerder uitgegeven compositie van Floris van der Putt gepubliceerd: Psalm 130 Ik wacht op de Heer. Deze beurtzang is gecomponeerd op de vertaling van ‘Vijftig psalmen’ voor de uitvaart van mgr. W. Bekkers (14 mei 1966). Vorig jaar publiceerde het Gregoriusblad (aflevering maart 2015) al de beurtzang uit psalm 116 Mijn dankoffer wil ik U brengen.

CD’s met muziek van Floris van der Putt

Op nog maar weinig CD’s is muziek van Floris van der Putt te beluisteren.

Het Proprium voor Maria Onbevlekte Ontvangenis (1945) is te vinden op de CD Muziek uit de Sint-Janskathedraal V (uitverkocht).

Op de nieuwe CD van Véronique van den Engh staat een opname van de Koraal-Toccata (1941). Zie www.veroniquevandenengh.nl.
De biografie van Floris van der Putt (zie boven) bevat een CD met bestaande en nieuwe opnames van composities van Floris van der Putt.

Door de KISG aanbevolen:

  • Missa in simplicitate – Hans Leenders

Hans Leenders (1965) componeerde zijn eenstemmige Missa in Simplicitate speciaal voor het koor van de Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ Basiliek te Maastricht. Hij schreef het in april 2020, op het hoogtepunt van de Covid-19 pandemie, en wilde zo zijn koorleden bemoedigen, inspireren, een hart onder de riem steken. Hij droeg het ook op aan het Basilicakoor.

Deze mis is bestemd voor de praktijk, kan desnoods zonder dirigent worden uitgevoerd, en komt volkomen tot haar recht als de koorleden bij de uitvoering de nodige afstand tot elkaar moeten bewaren. De componist arrangeerde, op praktische gronden, de éénklaviers orgel zonder pedaal-begeleiding voor strijkkwartet.
Klik hier voor de uitgave en partituren…

  • Mis van de heilige Geest – Frans Bullens

Frans Bullens heeft deze mis in 2010 in opdracht van het Bisdom Breda geschreven voor de vormselvieringen.

Kenmerken zijn:

  • het gaat om een toonzetting van het Nederlandstalige ordinarium
  • het is een driestemmige SA-B zetting die geschikt is voor de doelgroep jongeren- en middenkoren
  • de compositie is tevens geschikt voor deelname van de gelovige gemeenschap (samenzang)

Klik hier voor de uitgave en partituren…

 

Terug naar boven