Uitgaven KISG

Onderstaande uitgaven kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar .
Vermeldt u uw naam, adres, eventueel telefoonnummer, welk artikel u wenst en hoeveel exemplaren u wilt afnemen.

Compositie Onze Vader

Vanuit de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch is het initiatief uitgegaan om een drietal composities van het Onze Vader uit te geven op de nieuwe tekst. Tevens is de gehele communieritus getoonzet.

In de nieuwe uitgave is de bekende toonzetting van F. Keessen opgenomen. Daarnaast is de nieuwe tekst bewerkt voor de composities van Floris van der Putt en Maurice Pirenne, twee priestermusici van het Bossche bisdom.

Prijs: € 2,00, exclusief verzendkosten.

Floris van der Putt: een muzikale biografie

De NSGV heeft aan prof. dr. Anton Vernooij, emeritus hoogleraar liturgische muziek, de opdracht verleend een biografie te schrijven over de persoon en het werk van Floris van der Putt. Het manuscript ligt inmiddels bij de eindredacteur Jan Jaap Zwitser, musicoloog en eindredacteur van het Gregoriusblad. Het boek wordt uitgegeven door Berne Media, en draagt als titel ‘Maar één ging er zingen. Een muzikale biografie van Floris van der Putt’.

Naast biografische gegevens zal in het boek ruime aandacht worden besteed aan de composities en de omstandigheden waarin deze werken zijn ontstaan. Enkele exemplarische composities uit zijn oeuvre zullen nader muzikaal worden geanalyseerd. In het boek wordt ook een complete oeuvrelijst opgenomen. Het rijk geïllustreerde boek is met name bedoeld voor (kerk-)musici en geïnteresseerde pastores en zal een brede verspreiding krijgen. Een bespreking van de biografie is te vinden in Gregoriusblad van december 2015 (p. 20-21).

Prijs: € 10,00, exclusief verzendkosten.

Partituren Floris van der Putt

De Stichting Floris van der Putt wil het veelzijdige oeuvre van de componist Floris van der Putt promoten. Hier vindt u een overzicht van de partituren van Nederlandstalige liturgische muziek die zijn uitgegeven en merendeels nog verkrijgbaar zijn.
Volksliederen van Floris van der Putt vindt u hier.

Uitgeverij Ascolta geeft een serie uit met (nog niet uitgegeven) repertoire van Floris van der Putt. Hier vindt u een overzicht van de titels.

In de Muziekbijlage van het Gregoriusblad, aflevering maart 2016, is een niet eerder uitgegeven compositie van Floris van der Putt gepubliceerd: Psalm 130 Ik wacht op de Heer. Deze beurtzang is gecomponeerd op de vertaling van ‘Vijftig psalmen’ voor de uitvaart van mgr. W. Bekkers (14 mei 1966). Vorig jaar publiceerde het Gregoriusblad (aflevering maart 2015) al de beurtzang uit psalm 116 Mijn dankoffer wil ik U brengen.

CD’s met muziek van Floris van der Putt

Op nog maar weinig CD’s is muziek van Floris van der Putt te beluisteren.

Het Proprium voor Maria Onbevlekte Ontvangenis (1945) is te vinden op de CD Muziek uit de Sint-Janskathedraal V (uitverkocht).

Op de nieuwe CD van Véronique van den Engh staat een opname van de Koraal-Toccata (1941). Zie www.veroniquevandenengh.nl.
De biografie van Floris van der Putt (zie boven) bevat een CD met bestaande en nieuwe opnames van composities van Floris van der Putt.