Repertoire/infocentrum

Repertoire

Als je op zoek bent naar nieuw repertoire, kom dan eens kijken en luisteren in ons infocentrum op Parade 11, vlak bij de Sint-Jan. Je kunt daar partituren inzien en cd’s beluisteren. Maak voor een bezoek een afspraak via
Van harte welkom!

150 Psalmen – Frans Bullens

De 150 psalmen van Frans Bullens (die veel in de boekjes van Berne en Gooi & Sticht staan) worden uitgegeven door: Efbe music Gaarde 90 5103 ED Dongen of digitaal bestellen via

Nicolaasmis – Jan Valkestijn

Prachtige Nederlandstalige vaste gezangen. Een uitvoering is mogelijk voor SAM, of SA, of SM of voor één koorstem; steeds met volkzang en orgel. Tevens is de medewerking van een koperkwartet mogelijk. Niet heel erg gemakkelijk.
Uitgegeven zijn een partituur, een koorpartituur en een set partijen voor blazers. Prijs van de partituur € 15,70.
Uitgave Annie Bank , www.koormuzieknet.nl

Sint Vitus mis – Fritz Haaze

Nederlandstalige vaste gezangen gecomponeerd voor SAM-koor en orgel. De koormuziek is afwisselend één- en driestemmig en vrij eenvoudig.
Uitgave Annie Bank, prijs € 10,25

Tussentijds – Cantorijbundel I

Als aanvulling op de liedbundel ‘Tussentijds’ zijn nu twee uitgaven beschikbaar met zettingen voor 2, 3 en 4-stemmig (gemengd) koor en voor kinderkoor. In een aantal gevallen bestaan er van liederen uit ‘Tussentijds’ reeds goed bruikbare koorzettingen, maar bij een groot aantal ontbreken die nog. In deze leemte is nu voorzien:

 • lied 1 t/m 116 – de gemeente bijeen – Cantorijbundel I – 51 zettingen
 • lied 117 t/m 124 – de getijden van de dag – Cantorijbundel II – 4 zettingen
 • lied 125 t/m 194 – de getijden van het jaar – Cantorijbundel II – 35 zettingen
 • lied 195 t/m 205 – de getijden van het leven – Cantorijbundel II – 6 zettingen
 • lied 206 t/m 217 – de gemeente en de wereld – Cantorijbundel I – 6 zettingen

Bij meerdere liederen staat een orgel- of pianopartij. De zettingen zijn van meerdere componisten (Gerrit Baas, Hayo Boerema, Willem Datema, Karel de Wolf en vele anderen).
Cantorijbundel II: zie kwartaaloverzicht 2009-2; Cantorijbundel I is nieuw. Uitgave Stichting Centrum voor de Kerkzang, www.kerkzang.nl, , prijs per bundel € 22,00.

Tussentijds – Cantorijbundel II

Van het tweede gedeelte van de bekende liedbundel “Tussentijds”, zijn in deze nieuwe bundel zeer bruikbare zettingen opgenomen voor 2,3 en 4-stemmig gemengd koor, met in een aantal gevallen een aparte orgel- of pianopartij. Prijs € 22,00.
Uitgave Stg Centrum voor de Kerkzang, , tel 026-3811610.

Zie naar ons om – vijf gezangen voor de eucharistie

Kyrie, de Lofzang, het Hoogheilig lied (sanctus), Doxologie, Litanie van het Lam (Agnus Dei). Tekst Jan Duin, muziek Jan Raas.
In de partituur van deze ordinariumgezangen zijn partijen opgenomen voor kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor, voorganger en gemeenschap, met begeleiding van orgel en piano. De diverse geledingen van een parochie kunnen met deze gezangen samen zingend liturgie vieren; gemeenschap, voorganger en de verschillende koren hebben allemaal een eigen rol. Ook als niet alle partijen meedoen kunnen de gezangen goed gebruikt worden.
Er zijn drie uitgaven beschikbaar: een volledige partituur à € 20,–; een koorpartij met alle koorstemmen à € 5,- (bij afname van 10 of meer exemplaren € 4,- per stuk); een uitgave voor cantor, volkszang en orgel à € 10,-.
Uitgave Berne Heeswijk, tel. 0413 – 291394. www.berneboek.com

Breng mij over de grenzen

Een liedbundel voor jongeren voor gebruik tijdens de Wereld Jongerendagen, jongerenvieringen e.d. De bundel bevat 152 liederen , die meestal éénstemmig en soms meerstemmig zijn. Ze zijn voorzien van akkoordsymbolen. Uitgave: Code Music, tel. 0345-513994, www.code-music.nl. Prijs: € 8,–

Taizé – liederen- en gebedenboek

Een bundel met maar liefst 125 eenvoudige korte liederen. Van een veertigtal gezangen zijn ook de soloverzen (met Nederlandse teksten) afgedrukt. Ook zijn in dit boek 44 modellen opgenomen voor gebedsvieringen. De liederen kunnen ook in een eucharistie goed gebruikt worden, zeker bij wat jongere kerkgangers. Uitgave: Gooi en Sticht. ISBN 978 90 304 1124 6. Prijs: € 15,–

Maurice Pirenne

Bij uitgeverij Ascolta zijn de laatste jaren ‘n 25-tal bundels en afzonderlijke gezangen verschenen van de componist Maurice Pirenne (1928-2008). De meest recente, die niet eerder in een kwartaaloverzicht zijn vermeld, met Nederlandse tekst en in de liturgie bruikbaar, volgen hier:

 • Al onze schulden zijn vergeven – SATB-koor a cappella; tekst Joke van den Eerenbeemt.
 • Alleluiaverzen voor de Advent – cantor, SATB-koor, gemeente en orgel; vier composities.
 • Herdersliedje – eenstemmig (kinder)koor, orgel of piano; tekst Louis Nabbe.
 • Het carillon – SATB, orgel en beiaard; tekst Ida Gerhardt.
 • O hoofd vol bloed en wonden – SSA-koor a cappella; authentieke tekst.
 • Passage – SATB-koor a cappella; tekst Louis Nabbe.
 • Psalm 102 (verzen 2-5,14) – eenstemmig koor a cappella; tekst I. Gerhardt en M.v.d. Zeyde.
 • Psalm 150 – SATB-koor; één partituur met orgel; één partituur met blaasensemble (fluit,
  hobo, klarinet, fagot, 2 trompetten, 2 hoorns, 3 trombones); tekstbewerking Gabriël Smit.
 • Ziel – SATB-koor en blaaskwintet (fluit, hobo, klarinet, hoorn, fagot); tekst Daniëlle van Dijck- Burgmans.

  Ascolta Houten, tel.030-6374237, , de prijzen zijn gevarieerd.

CD Dat een nieuwe wereld komen zal

23 Gezangen op tekst van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen. Van het merendeel zijn de partituren terug te vinden in verschillende uitgaven van Stichting Leerhuis & Liturgie. Er is ‘n 24ste lied toegevoegd: Ode aan de lucht, tekst Pablo Neruda en Dolf Verspoor, muziek Antoine Oomen. Uitgave www.leerhuisenliturgie.nl, tel.020-6256940, prijs € 20,-

CD Nu weet mijn hart

De monniken van de Abdij Maria Toevlucht in Zundert laten drie hoofddelen horen van een Maria-officie: een ochtenddienst, een middagdienst en een avonddienst. De gezangen komen uit het Abdijboek van de IWVL (Intermonasteriële Werkgroep voor Liturgie) of zijn in/via de abdij van Zundert ontstaan. Eerdere cd’s uit Zundert zijn ‘Nu de avond daalt’ en ‘Als ik de liefde niet heb’ (zie Kwartaaloverzicht 2008-3). Verkrijgbaar bij Berne Heeswijk, www.berneboek.com, tel.0413-291394, prijs euro 14,95.

Terug naar boven