Cursus en opleiding

Aanbod bijscholing KISG najaar 2022

 1. Cursus dirigent
  Zij die graag leiding geven en willen gaan geven aan een vocaal ensemble/koor, maar die het ontbreekt aan de voldoende kennis en -vaardigheden. Leren leiden van een koorgroep, het leiden van volkszang, de didactiek ervan en natuurlijk aandacht voor de techniek van het dirigeren.
 1. Cantorcursus
  De kern van de inhoud raakt de diverse aspecten die nodig zijn om op een verantwoorde en aangename wijze uit te groeien tot een zanger(es) die op boeiende en pakkende wijze het kerk muzikaal repertoire kan interpreteren en uitvoeren.
  Kennis van materiaal, stemgebruik, repertoire en kennis van muzikale basisbegrippen zullen in deze lessen centraal staan. De lessen zullen in twee delen worden gegeven: het inhoudelijke deel en een deel voor stemvorming.
 1. Liturgisch Orgelspel
  • op beknopte wijze het aanleren van bruikbare en eenvoudige begeleidingen.
  • het leren aanpassen van begeleidingen aan de eigen vaardigheden
  • welk repertoire is speelbaar als orgelmuziek in de liturgie
  • werken vanuit begeleidingsbundels
  • introductie van basisvaardigheden in harmonieleer om zodoende een bruikbare eigen zetting te leren spelen
  • werken aan de techniek van het orgelspel, ook m.b.t. pedaalgebruik
  • bescheiden introductie van improvisatie: toepasbaar maken op intonaties en voorspelen
  • literatuurspel en de diversiteit van de stijlen

Cursusmateriaal
De lessen worden gegeven gebruikmakend van het boek 150 psalmen uit het GVL.

Data van de cursussen:
Zaterdagen:    17 september – 1 oktober – 15 oktober – 5 november.
Locatie nog ander te bepalen.
Rooster:        
9.30 uur                   koffie-thee
9.45 – 10.30 uur       algemene deel
10.45 – 12.30 uur      cursussen

Bij deelname aan de reeks van lesdagen, geldt voor allen dat aan het volgen van de iedere cursus een algemeen deel voorafgaat vervolgd door de diverse lesonderdelen.

Inschrijfdatum voor de cursussen sluit op 1 september 2022.
Kosten per cursus € 75,– te voldoen op NL81 RABO 0322 7768 64 tnv Kerkelijke Instelling Sint Gregorius.

Basiscursus Gregoriaans

Leer het Gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en interpreteren

Vindt je het Gregoriaans ook zo mooi en zou je het graag willen leren zingen?
Of U zingt wel gregoriaans maar U kunt de noten niet lezen en zingen?
Meld je dan aan voor de basiscursus Gregoriaans!

Inhoud van de cursus:

 • vertrouwd raken met het Gregoriaans
 • vertrouwd raken met het notatiesysteem
 • hoe zing je Gregoriaans?
 • wegwijs in het Graduale Simplex
 • Gregoriaans nu in de liturgie

Eerste les              woensdagmiddag 30 maart 2022
Tijd:                      14.00 u – 16.30 u
Overige 4 lessen   data en tijd in overleg met de cursisten

Prijs:                     € 57,50 en € 5,00 inschrijfkosten.
Plaats:                   ‘s-Hertogenbosch

Na deze cursus kunt u -als u dat wilt – doorgaan met de cursus Gregoriaans voor beginners B (ook 5 lessen).

Indien de cursus niet doorgaat krijgt u uw inschrijfgeld terug.
U kunt altijd 1 les inhalen in Den Bosch.
Geen toelatingseisen.
Vragen via

Interesse?
Geef je vóór 26 maart 2022 op via:
en betaal € 62,50 op rekening NL81 RABO 0322776864 t.n.v. KISG Den Bosch.

Basiscursus Gregoriaans – B

Zes cursisten hebben onlangs met succes de cursus A gevolgd. Een logisch vervolg hierop is de B-cursus. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Er wordt dieper ingegaan op kennis van het basisrepertoire, bijvoorbeeld zoals dit achter in GvL, maar vooral in het Gregoriaans Missaal staat. Aan de hand van dit repertoire gaan we verder werken aan notenleer en zingen op (relatieve) notennamen. Daarnaast wordt in deze cursus een vervolg gemaakt met de semiologie van het gregoriaans, dat wil zeggen: het zingen naar de oudste (10e eeuwse) handschriften. Deze handschriften, afkomstig uit beroemde kloosters, hebben prachtige neumennotaties die ons heel veel vertellen over de ritmiek van het gregoriaans.

Wanneer: najaar 2022

Hoe laat: 10.00 – 12.30 u
Kosten: € 62,50

Toegangseis: Gregoriaans A of het op relatieve notennamen kunnen zingen van eenvoudige gezangen

Interesse?
Geef je op via:

 

Terug naar boven