VIDEO: ‘Sub Tuum Praesidium’

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. Op verschillende plaatsen is hier dankbaar gebruik van gemaakt en met veel plezier is er door zangers deze compositie gezongen. Zo werd ‘sub tuum praesidium’ van Frans Bullens o.a. uitgevoerd op donderdag …

Sub Tuum Praesidium

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. De heer Frans Bullens heeft voor deze compositie getekend. Juist in deze tijd van het coronavirus is het goed om te blijven zingen. De KISG wil met het beschikbaar stellen van deze …

Basiscursus Gregoriaans

Leer het Gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en interpreteren.
Vind je het Gregoriaans ook zo mooi en zou je het graag willen leren zingen?
Of U zingt wel gregoriaans, maar U kunt de noten niet lezen en zingen?
Of een koor wil Gregoriaans blijven zingen?
Meld je dan aan voor de basiscursus Gregoriaans A !

Salarissen kerkmusici 2020

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2020 met 2,1 % [2019: 1,8% verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:    Dirigent …

Projectkoor Interdiocesane Dag van de Kerkmuziek: Koorzangers gezocht!

Zaterdag 27 juni 2020 is een dag die wij als koorzangers van het bisdom’s-Hertogenbosch beslist vrij moeten gaan houden. Dan vindt voor de eerste keer een uniek kerkmuzikaal evenement plaats, in gezamenlijkheid georganiseerd met de zusterorganisaties van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de bisdommen Den Bosch en Tilburg-Breda. Dit …

Terug naar boven