Basiscursus Gregoriaans B

Onlangs is de Basiscursus Gregoriaans A afgerond. Een logisch vervolg hierop is de B-cursus. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Er wordt dieper ingegaan op kennis van het basisrepertoire, bijvoorbeeld zoals dit achter in GvL staat, maar vooral wat in het Gregoriaans Missaal staat. Aan de hand van dit repertoire …

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan …

Wonen in liederen

Jos Bielen, norbertijn van Averbode en docent kerkmuziek, verzorgt tweemaal per maand een liedmeditatie bij een kerklied. Achtergronden bij tekst en muziek, verkenning van achterliggende bijbelverhalen, de uitvoering van het lied… het komt allemaal aan bod in verhalen van ongeveer 15 minuten. Klik hier om een voorbeeld beluisteren. Deze liedmeditaties …

VIDEO: ‘Sub Tuum Praesidium’

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. Op verschillende plaatsen is hier dankbaar gebruik van gemaakt en met veel plezier is er door zangers deze compositie gezongen. Zo werd ‘sub tuum praesidium’ van Frans Bullens o.a. uitgevoerd op donderdag …

Sub Tuum Praesidium

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. De heer Frans Bullens heeft voor deze compositie getekend. Juist in deze tijd van het coronavirus is het goed om te blijven zingen. De KISG wil met het beschikbaar stellen van deze …

Terug naar boven