Jubilarissen 2021

De lijst van jubilarissen is via de nieuwsbrief (januari 2021) van de KISG gepubliceerd. De voorzitter van de KISG, plebaan Vincent Blom, heeft voor de jubilarissen de volgende felicitatie geschreven: Geachte en beste jubilarissen, Namens het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius van het Bossche Bisdom mag ik u …

Kerst-hymne en Driekoningen-hymne

Opnieuw heeft het bestuur van de KISG componist Frans Bullens gevraagd om beide composities voor zijn rekening te nemen. Het stemt ons dankbaar dat hij hieraan gehoor heeft gegeven. Naast zijn mooie toonzettingen van de genoemde Maria-antifoon ‘Sub tuum praesidium’ en de ‘Missa in tempore angustiae’, nu een tweeluik van …

Basiscursus Gregoriaans B

Onlangs is de Basiscursus Gregoriaans A afgerond. Een logisch vervolg hierop is de B-cursus. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Er wordt dieper ingegaan op kennis van het basisrepertoire, bijvoorbeeld zoals dit achter in GvL staat, maar vooral wat in het Gregoriaans Missaal staat. Aan de hand van dit repertoire …

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan …

Wonen in liederen

Jos Bielen, norbertijn van Averbode en docent kerkmuziek, verzorgt tweemaal per maand een liedmeditatie bij een kerklied. Achtergronden bij tekst en muziek, verkenning van achterliggende bijbelverhalen, de uitvoering van het lied… het komt allemaal aan bod in verhalen van ongeveer 15 minuten. Klik hier om een voorbeeld beluisteren. Deze liedmeditaties …

Terug naar boven