Pasen met de Emmaüsgangers

Gij volgt ons uit Jeruzalem Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit voorwoord …

Salarissen Kerkmusici 2021

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2021 met 1,7 % [2020: 2,1%] verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:    Dirigent …

Jubilarissen 2021

De lijst van jubilarissen is via de nieuwsbrief (januari 2021) van de KISG gepubliceerd. De voorzitter van de KISG, plebaan Vincent Blom, heeft voor de jubilarissen de volgende felicitatie geschreven: Geachte en beste jubilarissen, Namens het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius van het Bossche Bisdom mag ik u …

Kerst-hymne en Driekoningen-hymne

Opnieuw heeft het bestuur van de KISG componist Frans Bullens gevraagd om beide composities voor zijn rekening te nemen. Het stemt ons dankbaar dat hij hieraan gehoor heeft gegeven. Naast zijn mooie toonzettingen van de genoemde Maria-antifoon ‘Sub tuum praesidium’ en de ‘Missa in tempore angustiae’, nu een tweeluik van …

Terug naar boven