Titus Brandsma Hymne

Een nieuwe hymne wordt uitgegeven door de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius. Een hymne ter ere van Titus Brandsma bij gelegenheid van zijn mogelijke heiligverklaring. Voorjaar 2021 heeft de Vaticaanse Congregatie voor de heiligverklaringen een wonder erkent dat is toegeschreven aan de voorspraak van de in 1942 overleden Titus Brandsma. De weg …

Pasen met de Emmaüsgangers

Gij volgt ons uit Jeruzalem Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit voorwoord …

Salarissen Kerkmusici 2021

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2021 met 1,7 % [2020: 2,1%] verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:    Dirigent …

Terug naar boven