Interdiocesane Dag van de Kerkmuziek

Zaterdag 27 juni 2020 is een dag die wij als koorzangers van het bisdom ’s-Hertogenbosch beslist vrij moeten gaan houden. Dan vindt voor de eerste keer een uniek kerkmuzikaal evenement plaats, in gezamenlijkheid georganiseerd met de zusterorganisaties van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de bisdommen Den Bosch en Tilburg-Breda. …

De KISG komt naar U toe

Op 7 oktober 2019 zal de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) een workshop organiseren voor alle koren in het dekenaat Asten/Helmond. Deze workshop wordt gehouden in Deurne. Het wordt een inspiratie bijeenkomst voor en door liturgie en liturgische muziek. Een inspiratiebijeenkomst met praktijkvoorbeelden uit ons Bisdom en mogelijkheden van en …

Salarissen kerkmusici 2019

Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld …