Dekenaat Eindhoven: De KISG komt naar U toe!

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) biedt aan om workshops te organiseren voor alle koorleden, organisten en dirigenten per dekenaat. Het eerste dekenaat dat werd bezocht is Asten/Helmond en vervolgens dekenaat Tilburg. Het derde dekenaat is Eindhoven. De workshop wordt gehouden in Eindhoven op 5 oktober 2020. Het wordt een …

Wonen in liederen

Jos Bielen, norbertijn van Averbode en docent kerkmuziek, verzorgt tweemaal per maand een liedmeditatie bij een kerklied. Achtergronden bij tekst en muziek, verkenning van achterliggende bijbelverhalen, de uitvoering van het lied… het komt allemaal aan bod in verhalen van ongeveer 15 minuten. Klik hier om een voorbeeld beluisteren. Deze liedmeditaties …

Bijscholingscursus geheel in teken van de CANTOR

In de afgelopen maanden werd in tal van kerken gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden om de vieringen bij de parochianen ‘binnen te brengen’. Het streamen van de erediensten bracht een goed alternatief om binding te hebben en te houden met de parochie en de daar gepraktiseerde liturgie. Om toch …

Schola Cantorum: Op afstand en toch zingend verbonden (3x VIDEO)

De Coronacrisis raakt ons allemaal, daar is de ‘Schola Cantorum die Sangeren Onser Liever Vrouwen’ geen uitzondering op. Normaal is de Goede Week met het Paasweekend heel druk met veel muziek, maar dit jaar was Pasen veel stiller. Toch hadden zij vanuit hun huiskamers een manier gevonden om samen muziek …

VIDEO: ‘Sub Tuum Praesidium’

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. Op verschillende plaatsen is hier dankbaar gebruik van gemaakt en met veel plezier is er door zangers deze compositie gezongen. Zo werd ‘sub tuum praesidium’ van Frans Bullens o.a. uitgevoerd op donderdag …

Sub Tuum Praesidium

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. De heer Frans Bullens heeft voor deze compositie getekend. Juist in deze tijd van het coronavirus is het goed om te blijven zingen. De KISG wil met het beschikbaar stellen van deze …

Bijscholings-cursus 2020 – 2021

Bijscholings-cursus 2020-2021 Het bestuur van de KISG neemt zich voor om in 2020/2021 te komen tot het aanbieden van bijscholing. Het bestuur acht het tot één van de kerntaken om op het gebied van coaching de musici in het werkveld van de kerkmuziek te ondersteunen. De coaching is vooral bedoeld …

Interdiocesane Dag van de Kerkmuziek verplaatst naar 2021

De drie zuidelijke bisdommen organiseren in 2021 een gezamenlijke Dag van de Kerkmuziek. De Sint-Gregoriusverenigingen van de bisdommen Breda, Den Bosch en Roermond houden dan voor de eerste keer samen een groot kerkmuziekevenement. Dit wordt gehouden in de Sint Catharinakerk in Eindhoven. Het belooft een prachtig dagprogramma te worden met …