Sub Tuum Preasidium

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius heeft een nieuwe compositie laten maken van het aloude gebed: “sub tuum praesidium”. De heer Frans Bullens heeft voor deze compositie getekend. Juist in deze tijd van het coronavirus is het goed om te blijven zingen. De KISG wil met het beschikbaar stellen van deze …

Bijscholings-cursus 2020 – 2021

Bijscholings-cursus 2020-2021 Het bestuur van de KISG neemt zich voor om in 2020/2021 te komen tot het aanbieden van bijscholing. Het bestuur acht het tot één van de kerntaken om op het gebied van coaching de musici in het werkveld van de kerkmuziek te ondersteunen. De coaching is vooral bedoeld …

Interdiocesane Dag van de Kerkmuziek verplaatst naar 2021

De drie zuidelijke bisdommen organiseren in 2021 een gezamenlijke Dag van de Kerkmuziek. De Sint-Gregoriusverenigingen van de bisdommen Breda, Den Bosch en Roermond houden dan voor de eerste keer samen een groot kerkmuziekevenement. Dit wordt gehouden in de Sint Catharinakerk in Eindhoven. Het belooft een prachtig dagprogramma te worden met …

Nieuwjaarsbijeenkomst én zangdag op zaterdag 1 februari

Graag nodigen wij u uit voor de zangdag “Zingen van Binnenuit” m.m.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten. Zaterdag 1 februari 2020 om 13.30 uur in de Abdij van Berne (Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk). De entree is vrij, wij verzoeken u plaatsen te reserveren per e-mail: …

Basiscursus Gregoriaans

Leer het Gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en interpreteren.
Vind je het Gregoriaans ook zo mooi en zou je het graag willen leren zingen?
Of U zingt wel gregoriaans, maar U kunt de noten niet lezen en zingen?
Of een koor wil Gregoriaans blijven zingen?
Meld je dan aan voor de basiscursus Gregoriaans A !

Presentatie “Overstroom ons met uw vrede”

Op zondag 8 december is door de heer J.A.M. Felix, namens het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius, het eerste exemplaar van de uitgave ‘Overstroom ons met uw vrede’ overhandigd aan Mgr. dr. G.J.N. de Korte. Toen het 75 jaar geleden was dat het beeld van de Zoete Moeder …

Projectkoor Interdiocesane Dag van de Kerkmuziek: Koorzangers gezocht!

Zaterdag 27 juni 2020 is een dag die wij als koorzangers van het bisdom’s-Hertogenbosch beslist vrij moeten gaan houden. Dan vindt voor de eerste keer een uniek kerkmuzikaal evenement plaats, in gezamenlijkheid georganiseerd met de zusterorganisaties van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de bisdommen Den Bosch en Tilburg-Breda. Dit …

Dekenaat Tilburg: De KISG komt naar U toe!

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) biedt aan om workshops te organiseren voor alle koren per dekenaat. Het eerste dekenaat dat werd bezocht is Asten/Helmond. Het tweede dekenaat is Tilburg. De workshop wordt gehouden in Tilburg op 10 februari 2020. Het wordt een inspiratiebijeenkomst voor en door liturgie en liturgische …

Salarissen kerkmusici 2020

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2020 met 2,1 % [2019: 1,8% verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:   …