Nieuwjaarsbijeenkomst én zangdag op zaterdag 1 februari

Graag nodigen wij u uit voor de zangdag “Zingen van Binnenuit” m.m.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten.

Zaterdag 1 februari 2020 om 13.30 uur in de Abdij van Berne (Abdijstraat 49 5473 AD Heeswijk).
De entree is vrij, wij verzoeken u plaatsen te reserveren per e-mail:

Zaterdag 1 februari organiseren de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) en Berne Media | uitgeverij abdij van berne een zangdag voor dirigenten, zangers en toetsenisten met als uitgangspunt het onlangs verschenen boek Zingen van binnenuit, een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren, geschreven door Hein Vrijdag.

Zingen van Binnenuit Uit liturgische gezangen halen wat erin zit en dat tot bloei brengen. Ontdekken wat elk element te zeggen heeft: tekst, melodie, ritme, tempo, harmonie, dynamiek, beelden in tekst en muziek. Dat beoogt Zingen van binnenuit. Zingen van binnenuit is een eenvoudig en boeiend proces, haalbaar voor elke dirigent, cantor of zanger. Eenvoudig, omdat het niets anders doet dan opdelven wat een gezang zelf aanreikt en dat zingenderwijs tot expressie brengen. Boeiend, omdat koorleden in de tekst elementen vinden waar ze lang overheen hebben gelezen. Nu pas zien ze de samenhang tussen woorden en melodie, proeven ze de harmonie, de werking van het ritme, het tempo, de dynamiek.

Programma:
13.00 uur Inloop met koffie en thee
13.30 uur Welkom en introductie zingen van binnenuit door Hein Vrijdag
14.14-15.15 uur Workshops o.l.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten
15.30-16.00 uur Viering
16.00-17.00 uur Borrel en napraten in het proeflokaal van de Abdij, gelegen naast boekhandel Berne, die ook geopend is.

Datum: zaterdag 1 februari 2020
Plaats: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AC Heeswijk
Entree: Vrij, vooraf aanmelden per e-mail op
Meer informatie: www.berneboek.com

Download de uitnodiging in .pdf formaat

VOORAANKONDIGING Bijscholings-cursussen 2020

Het bestuur van de KISG neemt zich voor om in het volgend jaar 2020 te komen tot het aanbieden van bijscholing. Het bestuur acht het tot één van de kerntaken om op het gebied van coaching de musici in het werkveld van de kerkmuziek te ondersteunen. De coaching is vooral …

Basiscursus Gregoriaans

Leer het Gregoriaanse notenschrift lezen, zingen en interpreteren.
Vind je het Gregoriaans ook zo mooi en zou je het graag willen leren zingen?
Of U zingt wel gregoriaans, maar U kunt de noten niet lezen en zingen?
Of een koor wil Gregoriaans blijven zingen?
Meld je dan aan voor de basiscursus Gregoriaans A !

Presentatie “Overstroom ons met uw vrede”

Op zondag 8 december is door de heer J.A.M. Felix, namens het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius, het eerste exemplaar van de uitgave ‘Overstroom ons met uw vrede’ overhandigd aan Mgr. dr. G.J.N. de Korte. Toen het 75 jaar geleden was dat het beeld van de Zoete Moeder …

Projectkoor Interdiocesane Dag van de Kerkmuziek: Koorzangers gezocht!

Zaterdag 27 juni 2020 is een dag die wij als koorzangers van het bisdom’s-Hertogenbosch beslist vrij moeten gaan houden. Dan vindt voor de eerste keer een uniek kerkmuzikaal evenement plaats, in gezamenlijkheid georganiseerd met de zusterorganisaties van de Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond, de bisdommen Den Bosch en Tilburg-Breda. Dit …

Dekenaat Tilburg: De KISG komt naar U toe!

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) biedt aan om workshops te organiseren voor alle koren per dekenaat. Het eerste dekenaat dat werd bezocht is Asten/Helmond. Het tweede dekenaat is Tilburg. De workshop wordt gehouden in Tilburg op 10 februari 2020. Het wordt een inspiratiebijeenkomst voor en door liturgie en liturgische …

Salarissen kerkmusici 2019

Per 1 januari 2019 is het rechtspositiereglement voor kerkmusici gewijzigd. Deze wijziging heeft gevolgen voor het vaststellen van het aantal arbeidsuren van de kerkmusici op wie deze rechtspositieregeling van toepassing is. Voor het berekenen van het aantal arbeidsuren wordt de duur van een zondagse eucharistieviering per 1 januari 2019 gesteld …