In memoriam

WIL MARCUS EN HANNIE WIELAARD

Op 14 augustus overleed ons bestuurslid Wil Marcus op 80-jarige leeftijd. Op 17 augustus overleed Hannie Wielaard op 70-jarige leeftijd. Maandag 22 augustus 2022 was een droevige dag. Op één dag namen we afscheid van twee dierbare mensen die zich hebben ingespannen voor de kerkmuziek binnen het bisdom van ‘s-Hertogenbosch.

WIL MARCUS

“Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de ogen van een kind. Dat ik zie wat is. En mij toevertrouw. En het licht niet haat.”
Wil was vele jaren bestuurslid van de KISG en daarvoor van de NSGV. Hij was een kundig en enthousiast bestuurder. Hij was 63 jaar dirigent van een aantal koren en als zodanig zette hij zich ten volle in voor de kerkmuziek binnen parochie en bisdom. Wil beheerde de toonzaal en verzorgde de cursussen gregoriaans. Vele koordirigenten en zangers hebben van hem les gehad.
Wij zullen niet alleen zijn inbreng, maar ook zijn warme persoonlijkheid missen. Wij wensen de familie Marcus veel sterkte om het heengaan van Wil een plaats te geven in hun leven.

HANNIE WIELAARD

“Ubi caritas et amor, Deus ibi est.”
Hannie heeft vele jaren onze instelling ondersteund. Zij was het aanspreekpunt voor de aanvragers van onderscheidingen en eretekens wat vooral rond het feest van Sint Cecilia een grote klus was. Vervolgens zorgde zij ervoor dat deze op de juiste plaats kwamen. Ook haar enthousiaste inbreng zullen wij missen. Wij wensen de familie van Hannie heeft veel sterkte om het heengaan van Hannie een plaats te geven in hun leven.

Mogen zij rusten in vrede.

Terug naar boven