Nieuwe Titus Brandsma Hymne

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma O.Carm. door paus Franciscus op 15 mei 2022 in Rome is er door de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius (KISG) opdracht gegeven aan Chris Fictoor om een nieuwe Titus Brandsma Hymne te componeren op basis van teksten van pater Titus Brandsma. Deze hymne zal aan het begin van de pontificale eucharistieviering (Nationale Dankviering) op zondag 22 mei voor het eerst worden gezongen.

In de gevangenis van Scheveningen schreef de H. Titus Brandsma onder andere deze indrukwekkende woorden:
“Beata Solitud, (o zalige eenzaamheid). Ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb mij er nog niet verveeld, Integendeel. Ik ben er zo alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde, dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en tevreden geweest.”

Een echo van deze woorden horen we in de hymne die te zijner ere is gecomponeerd: ‘In Titus groeide Gods Gelaat, zijn vurig spreken om Gods Rede bestreed de wandaad, onverlaat, met diep verlangen naar Gods Vrede.’

Deze hymne kan worden uitgevoerd door zowel een vier-, drie- en tweestemmig koor.
Ook kan de hymne worden uitgevoerd met begeleiding door een koperkwintet.

De partituur kunt u onderstaand downloaden:
pagina 1 t/m 42
pagina 43 t/m 93
pagina 94 t/m 105

Mis ter ere van de Heilige Titus Brandsma, voor cantor, volk en orgel en voor SAB, volk en orgel, gecomponeerd door Wouter van Belle.

De partituur kunt u hier downloaden.

Terug naar boven