Aanbod bijscholing KISG Najaar 2022

 1. Cursus dirigent
  Zij die graag leiding geven en willen gaan geven aan een vocaal ensemble/koor, maar die het ontbreekt aan de voldoende kennis en -vaardigheden. Leren leiden van een koorgroep, het leiden van volkszang, de didactiek ervan en natuurlijk aandacht voor de techniek van het dirigeren.
 2. Cantorcursus
  De kern van de inhoud raakt de diverse aspecten die nodig zijn om op een verantwoorde en aangename wijze uit te groeien tot een zanger(es) die op boeiende en pakkende wijze het kerk muzikaal repertoire kan interpreteren en uitvoeren.
  Kennis van materiaal, stemgebruik, repertoire en kennis van muzikale basisbegrippen zullen in deze lessen centraal staan. De lessen zullen in twee delen worden gegeven: het inhoudelijke deel en een deel voor stemvorming.
 1. Liturgisch Orgelspel
  • op beknopte wijze het aanleren van bruikbare en eenvoudige begeleidingen.
  • het leren aanpassen van begeleidingen aan de eigen vaardigheden
  • welk repertoire is speelbaar als orgelmuziek in de liturgie
  • werken vanuit begeleidingsbundels
  • introductie van basisvaardigheden in harmonieleer om zodoende een bruikbare eigen zetting te leren spelen
  • werken aan de techniek van het orgelspel, ook m.b.t. pedaalgebruik
  • bescheiden introductie van improvisatie: toepasbaar maken op intonaties en voorspelen
  • literatuurspel en de diversiteit van de stijlen

Cursusmateriaal
De lessen worden gegeven gebruikmakend van het boek 150 psalmen uit het GVL.

Data van de cursussen:
Zaterdagen:    17 september – 1 oktober – 15 oktober – 5 november.
Locatie nog ander te bepalen.
Rooster:
9.30 uur                   koffie-thee
9.45 – 10.30 uur       algemene deel
10.45 – 12.30 uur      cursussen

Bij deelname aan de reeks van lesdagen, geldt voor allen dat aan het volgen van de iedere cursus een algemeen deel voorafgaat vervolgd door de diverse lesonderdelen.

Inschrijfdatum voor de cursussen sluit op 1 september 2022.
Kosten per cursus € 75,– te voldoen op NL81 RABO 0322 7768 64 tnv Kerkelijke Instelling Sint Gregorius.

 

Terug naar boven