Adventsmotet “Dauwt, Hemelen uit den Hoge”

Rorate Caeli….

…Het duurt nog even voordat we ons gaan voorbereiden op Kerstmis 2022. Immers Kerstmis is net achter de rug. Maar een nieuw muziekstuk repeteren en in het repertoire opnemen vraagt enige tijd. Hopelijk – en misschien mogen we daar vanuit gaan – kunnen we dit jaar Kerstmis weer uitgebreid vieren met vele mensen in goed voorbereide en muzikale vieringen.

In menig kerk klinken in de voorbereiding op Kerstmis de woorden Rorate Caeli. Het Rorate is één van de bekendste gezangen uit de liturgie van de advent. De tekst is ontleend aan de profeet Jesaja (45, 8) en drukt de hoop en het verlangen uit naar de komst van de Messias: Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum; aperiatur terra et germinet Salvatorem.
Dauwt, hemelen, uit den hoge; wolken, laat als een regen de Gerechte neerdalen; aarde, open u om de Verlosser voort te brengen.

We zingen deze woorden als introïtus op de vierde zondag van de advent. Daarnaast wordt het eerste gedeelte van het Rorate gezongen als refrein bij een uit vier strofen bestaand adventsgezang. Iedere zondag van de advent bouwt het gezang zich op met een strofe. Op de vierde zondag wordt het dan in volle omvang gezongen. Het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius biedt u bij gelegenheid van de advent 2021 een nieuwe compositie van het Rorate aan. Het betreft hier de openingszang (introïtus) van de vierde adventszondag. Gekozen is voor een Nederlandstalige zetting. Het bestuur van de KISG dankt heel bijzonder Wouter van Belle, componist en hoofdorganist van de Utrechtse St. Catharinakathedraal, voor zijn bereidheid om op deze tekst van Jesaja een fraaie compositie te schrijven. ‘Dauwt, hemelen, uit den hoge’. We hopen dat dit gezang dienstbaar is aan de adventsliturgie in de parochies van ons bisdom.

Klik hier om het bladmuziek van het adventsmotet te downloaden

Terug naar boven