Titus Brandsma Hymne

Een nieuwe hymne wordt uitgegeven door de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius. Een hymne ter ere van Titus Brandsma bij gelegenheid van zijn mogelijke heiligverklaring.

Voorjaar 2021 heeft de Vaticaanse Congregatie voor de heiligverklaringen een wonder erkent dat is toegeschreven aan de voorspraak van de in 1942 overleden Titus Brandsma. De weg naar zijn heiligverklaring door de paus is daarmee zeer dichtbij gekomen. Pater Titus Brandsma: karmeliet, mysticus, hoogleraar aan de toen pas opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen, journalist en sinds begin van de jaren ’30 van de vorige eeuw een vurig bestrijder in woord en geschrift van het opkomende nationaal socialisme.

Hij sprak zich openlijk uit tegen de jodenvervolging door Nazi-Duitsland
en verdedigde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de vrijheid van onderwijs en van de vrije katholieke pers. Begin 1942 werd hij door de Duitser gearresteerd en via de gevangenis in Scheveningen (‘Het Oranjehotel’), kamp Amersfoort en de strafgevangenis in Kleve kwam hij in concentratiekamp Dachau terecht. Daar bezegelde hij zijn goede strijd voor het geloof, de hoop en de liefde met de dood.

In de gevangenis van Scheveningen schreef hij onder andere deze indrukwekkende woorden:
“Beata Solitud, (o zalige eenzaamheid). Ik ben er al helemaal thuis, in dat kleine celletje. Ik heb mij er nog niet verveeld, Integendeel. Ik ben er zo alleen, o ja, maar nooit was Onze Lieve Heer mij zo nabij. Ik kan het uitjubelen van vreugde, dat Hij zich weer eens geheel door mij heeft laten vinden, zonder dat ik bij de mensen of de mensen bij mij kunnen. Hij is nu mijn enige toeverlaat en ik voel me veilig en gelukkig. Ik wil hier altijd blijven, als Hij het zo beschikt. Ik ben nog zelden zo gelukkig en tevreden geweest.”

Een echo van deze woorden horen we in de hymne die te zijner ere is gecomponeerd: ‘In Titus groeide Gods Gelaat, zijn vurig spreken om Gods Rede bestreed de wandaad, onverlaat, met diep verlangen naar Gods Vrede.’

Deze Titus Brandsma Hymne is in opdracht van de KISG door Chris Fictoor gecomponeerd. Op basis van teksten van Titus Brandsma vervaardigde hij deze compositie naar tekst en muziek. De componist is een groot kenner van het leven van de zalige Titus Brandsma en van de vele geschriften die hij ons heeft nagelaten.

Het bestuur van de KISG is Chris Fictoor veel dank verschuldigd voor deze hymne ter ere van een nieuwe Nederlandse heilige. Afkomstig uit Friesland en werkzaam in Oss en Nijmegen heeft Titus banden met het noordelijke bisdom Groningen-Leeuwarden en ons eigen bisdom van ’s-Hertogenbosch. We hopen echter dat deze hymne in heel de Nederlandse Kerkprovincie zal weerklinken wanneer de heiligverklaring een feit is.

Direct na de aankondiging van zijn heiligverklaring wordt de hymne verspreidt.

De woorden van Titus Brandsma gaan we zingen in aanloop naar zijn mogelijke heiligverklaring en hopelijk nog vele malen daarna. Ze bevatten een grote geestelijke rijkdom en zijn nog altijd actueel: ‘Herauten, boodschappers van vrede, hebben door eeuwen heen gestreden, zij zijn voor Gods werk opgestaan, hun stem mag niet verloren gaan……….nog zoekt de vrede reisgenoten.’

Dat wij door het zingen van deze hymne en gesterkt door de woorden en het voorbeeld van Titus Brandsma reisgenoten van de vrede zijn.

Plebaan Vincent Blom
Voorzitter KISG

De partituur kunt u onderstaand downloaden:
pagina 1 t/m 42
pagina 43 t/m 93
pagina 94 t/m 105

Terug naar boven