Pasen met de Emmaüsgangers

Gij volgt ons uit Jeruzalem
Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit voorwoord -tweede helft van februari- zijn de vooruitzichten op verruiming van de coronamaatregelen helaas nog niet in zicht.

Het bestuur van de KISG heeft in het voorbije jaar meerdere compositieopdrachten gegeven. Recent is een hymne ter ere van Sint-Jozef aan u gepresenteerd. Al deze composities zijn éénstemmig te zingen, maar na coronatijd ook in meerstemmige zetting. Bij gelegenheid van het Paasfeest 2021 verschijnen twee nieuw getoonzette gezangen. Allereerst het gezang ‘De dag rijst rood in het verschiet’, een hymne die de verrijzenis van Christus beschrijft. U treft hier de  compositie aan waarin “Pasen met de Emmaüsgangers” centraal staat. In dit gezang wordt de nabijheid van de verrezen Heer bezongen.
De beide leerlingen van Emmaüs zijn bedroefd, hun Heer en Meester is gestorven. Hoe moeten ze nu verder want op Hem hadden zij hun hoop gesteld. Deze Jezus was toch een profeet, machtig in woord en daad. De verrezen Heer zal hun de ogen openen, zij herkennen Hem aan het gebroken brood en hun dorre harten gaan branden van liefde: de Heer leeft,
Hij is verrezen!

Dit Paaslied mag ons bemoedigen in deze coronatijd. Ook vandaag leven er zovelen in verdriet en eenzaamheid. We hoeven ons verdriet, onze eenzaamheid en ons lijden niet alleen te dragen want ook vandaag staat de Heer ons terzijde. Wanneer wij dit lied van Emmaüsgangers zingen dan vragen wij de Verrezen Heer om in ons midden te blijven, ons nabij te zijn. Zingend en biddend vragen wij of Christus onze reisgenoot wil zijn en een metgezel in alle nood.

‘Gij volgt ons uit Jeruzalem’, zo konden de Emmaüsgangers vol vreugde uitzingen op de avond van Pasen. Dat ook wij dit mogen ervaren nu de wereld gebukt gaan onder een zware pandemie: ‘O Heer, tot U zo bidden wij, blijf in ons midden, wees nabij.’

Een Zalig Pasen voor u allen.

Plebaan Vincent Blom
Bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie en voorzitter KISG

Uitgave Pasen met de Emmaüsgangers

sopraan_cantor:

alt 2 stemmig:

alt 3 stemmig:

alt 4 stemmig:

tenor:

bariton:

bas:

 

Terug naar boven