Paashymne ‘De dag rijst rood in het verschiet’

Laat dan ons Pasen zalig zijn…..
Deze woorden keren terug in het nieuw getoonzette Paaslied dat de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) u aanbiedt op weg naar Pasen 2021. Evenals vorig jaar zullen we de Goede Week en het Paasfeest op sobere wijze moeten vieren. Bij het schrijven van dit bericht (begin maart) zijn de vooruitzichten op verruiming van de coronamaatregelen helaas nog niet in zicht.

Het bestuur van de KISG heeft in het voorbije jaar meerdere compositieopdrachten gegeven. Recent is een hymne ter ere van Sint-Jozef aan u gepresenteerd. Al deze composities zijn éénstemmig te zingen, maar na coronatijd ook in meerstemmige zetting.

Kerkkoren in coronatijd én daarna
Onlangs verscheen in dagblad Trouw (20 febr. 21) een artikel over kerkkoren in coronatijd. Deze bijdrage maakt duidelijk dat het voor veel koren een heel moeilijke en zware tijd is. Het niet samen kunnen zingen tijdens repetities en vieringen, de onderlinge ontmoeting en vriendschap wordt node gemist. Ook voor veel dirigenten en organisten is het een zware
tijd. Zij kunnen hun beroep niet of maar ten dele uitoefenen. Als iets duidelijk wordt in bovengenoemd artikel is het wel dat we niet moeten berusten in de huidige situatie, hoe moeilijk die ook is. Zingen in klein verband is mogelijk. Dat geldt ook voor het omzien naar elkaar, al is het dan via telefoon of sociale media. Een musicus en theoloog zegt het in de
bijdrage in Trouw heel krachtig: “Ik denk dat de kerkkoren uiterst belangrijk zullen blijven voor de toekomst van de Kerk. Omdat juist in muziek er verbinding is. En die verbinding maakt dat mensen zich weer aan een kerk willen binden.”

Pasen, daarvan mogen wij zingen
Het is ook vanuit deze intentie dat de KISG met regelmaat opdrachten geeft om liturgische teksten te toonzetten. Ze leveren een bijdrage aan het liturgisch leven in en na de coronatijd. Nu bieden wij u een Paaslied aan gecomponeerd door Frans Bullens. Dit gezang bezingt de overgang van Goede Vrijdag naar Pasen, van dood naar verrijzenis en eeuwig leven. Het is een tekst die zingend onder woorden brengt dat er voor christenen altijd toekomst is: na lijden en verdriet zijn tranen en pijn voorbij want de dag rijst rood in het verschiet. Pasen vieren is geloven dat de toekomst in Gods hand ligt. Daarvan mogen wij zingen!

Laat dan ons Pasen zalig zijn……..dat wens ik u van harte toe.

Plebaan Vincent Blom
Bisschoppelijk gedelegeerde voor liturgie en voorzitter KISG

Klik hier voor de uitgave van de Paashymne

Alt 2-stemmig:

Alt 3-stemmig:

Alt 4-stemmig:

Bariton:

Bas:

Sopraan – cantor:

Tenor:

Voor andere uitgaven van de KISG klikt u hier…

Terug naar boven