Hymne voor Sint-Jozef – Hans Leenders

Jozefjaar
Op 8 december 2020, hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, heeft paus Franciscus het Jozefjaar afgekondigd met de brief: ‘Patris Corde’ (met het hart van een vader). Tot en met 8 december van dit jaar worden we uitgenodigd om het leven van de bruidegom van Maria te overwegen.

Sint-Jozef als beschermer
Met dit speciale jaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Hij is de beschermer van Maria en haar Kind en brengt hen, na het bezoek van de Wijzen uit het Oosten, van Betlehem naar Egypte om aan de tirannie van koning Herodes te ontkomen. Vanuit Egypte brengt hij Maria en Jezus naar Nazaret. Daar is hij naar aardse maatstaven de vader en beschermer van Jezus, de voedstervader zoals de traditie het noemt. In Nazaret groeit het timmermansgezin uit tot de Heilige Familie.

Sint-Jozef vandaag
Heeft, zo zou je je kunnen afvragen, de heilige Jozef nog betekenis voor de gelovigen van vandaag? Wat voegt een Jozefjaar toe aan ons geloof? In de brief waarmee de paus het Jozefjaar aankondigt, brengt hij het leven van Jozef in verband met de zorg voor armen, migranten en arbeiders en van iedereen die door oorlog, haat, vervolging en armoede gedwongen is zijn vaderland te verlaten. Ook de coronapandemie heeft voor de paus meegespeeld om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. Volgens paus Franciscus heeft de huidige pandemie duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben voor het algemeen welzijn, van allen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, die zich medeverantwoordelijk weten voor het geheel van een samenleving in crisis. In het leven van de heilige Jozef komt dat samen want hij is de schutspatroon van de werkende mens, van gezinnen en families, van de stervenden en van heel de gemeenschap van de Kerk.

Sint-Jozef als patroon
Als timmerman die “eerlijk zijn brood verdiende om voor zijn gezin te zorgen” is Jozef een voorbeeld voor de werkende mens en van degenen die zoeken naar werk en het recht op een waardig leven voor zichzelf en hun gezin. We weten door de coronacrisis hoe de zekerheden van een vaste baan in sommige sectoren op de tocht is komen te staan. We ervaren in deze pandemie dat gezinnen en families soms onder druk en stress moeten leven. Jozef is ook de patroon van stervenden want zelf, zo wordt ons door de traditie overgeleverd, mocht hij sterven met Jezus en Maria aan zijn sterfbed. En ook dat is in het licht van de pandemie een actueel gegeven. Met zijn voorspraak begeleidt Jozef de stervenden die zich aan God durven toevertrouwen. Met zijn voorspraak begeleidt hij allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en zich met hart en ziel inzetten voor ernstig zieken en stervenden. Jozef is de schutspatroon voor al deze mensen, zoals hij dat is voor ons, mensen van de Kerk, die aan den lijve de beperkende maatregelen van deze coronatijd ervaren. Met een vaderlijke liefde zorgt hij voor ieder van ons.

Sint-Jozef als voorbeeld
In het evangelie ontmoeten wij Jozef als iemand die luistert. Geen enkel woord is van hem overgeleverd. Hij is er voor Maria en haar Zoon wanneer God hem dat vraagt. De dromen van Godswege zijn hét kompas in het leven van deze timmerman uit Nazareth. Hij beantwoordt wat God van hem vraagt. Het leven van Jozef is daarmee een leven van zelfgave. Hij is niet uit op eigen gewin of voordeel. Hij durft zich in dienst te stellen van de ander en dé Ander, God.

Jozef is hét voorbeeld van liefde tot God en van daaruit van liefde tot de naaste. Een liefde die er niet op uit is om er zelf beter van te worden of er iets voor terug te verdienen. Mattheus noemt hem in zijn evangelie ‘rechtschapen’. Jozef leeft naar wat God verlangt, hij behoudt het goede. Hij houdt zich verre van het kwaad en bewaart het geloof in een zuiver hart. Hij is een voorbeeld van geduld en nederigheid, van een zichzelf wegschenkende liefde.

Met het hart van een vader, Patris Corde, zorgt Jozef voor Gods Zoon en de Moeder Gods. Hij leeft in de schaduw van hen beiden. Gedrieën vormen zij het huisgezin van Nazareth, de Heilige Familie. Dit jaar worden we door Paus Franciscus uitgenodigd om het leven van de heilige Jozef te overwegen en daarvan te zingen.

Wij hopen dat deze hymne een bijdrage mag leveren bij de verering van de heilige Jozef. Op 19 maart, 1 mei en op het feest van de Heilige Familie (de zondag Kerstmis) viert de liturgie van de Kerk zijn gedachtenis. Daarnaast is vanouds de gehele maand maart aan Sint-Jozef toegewijd. We hopen dat rond deze dagen de nieuw gecomponeerde hymne de liturgie in uw parochie zal verrijken.

Plebaan Vincent Blom
Voorzitter Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius

Klik hier voor de uitgave van de Sint-Jozef hymne

Sint Jozef Hymne tenor 4 stemmig:

 

Sint Jozef Hymne tenor 3 stemmig:

 

Sint Jozef Hymne sopraan_cantor:

 

Sint Jozef Hymne bas:

 

Sint Jozef Hymne alt 3-4 stemmig:

 

Sint Jozef Hymne alt 2 stemmig:

 

Voor andere uitgaven van de KISG klikt u hier…

Terug naar boven