Liedsuggestie: Psalm 23 ‘Mijn Herder is de Heer’- Maurice Pirenne

In deze nieuwe rubriek in onze KISG nieuwsbrief, aandacht voor composities passend en bruikbaar in de liturgie.

Als eerste compositie brengen wij een toonzetting van psalm 23 ‘Mijn herder is de Heer’ van Maurice Pirenne ( 1928-2008) onder uw aandacht.

Deze psalm 23 ‘ Mijn herder is de Heer’ uit 1966 werd geschreven voor de uitvaart van Mgr. Bekkers. Het is een stralende tekst. De psalmist gelooft rotsvast dat de Heer hem tot leven roept, hem gul overstelpt met gaven, met hem mee trekt. Dat grenzeloze vertrouwen vindt zijn weerklank in de milde zetting. De compositie is voor cantor of eenstemmige koorgroep met orgelbegeleiding.

Hoewel de voor Maurice zo typische ‘rekkende en strekkende’ intervallen als overmatige kwart en groot septiem, zich in de samenklank al manifesteren is de compositie in zijn geheel zeer goed uitvoerbaar en kent geen hoge moeilijkheidsgraad. De psalmtoonzetting is zeer welluidend en een rijke aanvulling in het liturgische repertoire. De compositie van psalm 23 is uitstekend in te passen als tussenzang in de uitvaartliturgie of als antwoordpsalm in het liturgische leesrooster.

Uit deze toonzetting van psalm 23, trouwens uit het hele kerk-muzikale oeuvre van Maurice Pirenne, blijkt zijn hoge opvatting van liturgie.

Tot slot wil ik de door Reinier Wakelkamp uitgesproken woorden bij de presentatie van de uitgave van de bundel Gezangen voor de gelovige gemeenschap van Maurice Pirenne, graag citeren:

“De muziek die Maurice Pirenne voor de liturgie schreef gaat door voor moeilijk: Te moeilijk. Maar ‘Dienst en zeker Eredienst, veronderstelt creativiteit, inzicht, toewijding en toerusting. Kortom: ”Eredienstvaardigheid”.

Daar gaat Maurice Pirenne van uit. Het is met zijn muziek als met goede wijn. Zij behoeft geen krans, maar is gebaat bij goede grond, zon, zorg, zegen en tenslotte bij tongen om haar te smaken”

Tot zover  het citaat van koor dirigent Reinier Wakelkamp waar ik mij volledig bij kan aansluiten.

Jeroen Felix

Uitgave: Muziekuitgeverij Ascolta Houten.Bundel: Gezangen voor de gelovige gemeenschap.

Opname van deze psalm kunt u terugvinden op de CD ‘Spectrum’ van de Schola Cantorum van de kathedrale basiliek Sint Jan te ’s Hertogenbosch (zie ook de website van Schola Cantorum) of luister op Youtube.

Terug naar boven