Jubilarissen 2021

De lijst van jubilarissen is via de nieuwsbrief (januari 2021) van de KISG gepubliceerd. De voorzitter van de KISG, plebaan Vincent Blom, heeft voor de jubilarissen de volgende felicitatie geschreven:

Geachte en beste jubilarissen,

Namens het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius van het Bossche Bisdom mag ik u van harte gelukwensen met uw jubileum als koorzanger. Ook dit jaar is er weer in mooie lijst met namen van vrouwen en mannen die bij één van onze parochiële kerkkoren een jubileum mogen vieren. Voor de één is het een zilveren jubileum, voor de ander een gouden en weer een ander koorlid viert een andere mijlpaal in haar of zijn lidmaatschap van een koor.

Weet dat wij als bestuur van de KISG uw trouwe inzet waarderen en prijzen. Het voorbij jaar was voor onze koren geen gemakkelijk jaar en ook de start van het nieuwe jaar is en blijft moeilijk. Middenstand, horeca, scholen, verenigingsleven, kerken parochies en koren:  allemaal worden we geconfronteerd met de beperkende maatregelen om het onzichtbare virus te bestrijden. Dat vraagt offers, hoe pijnlijk en zwaar dat soms ook is.

Van harte spreek ik de wens uit dat u ‘na corona’ de draad van het zingen weer opneemt. Samen zingen verbindt, samen zingen brengt vreugde in onze liturgische vieringen. We hopen en bidden om een spoedig einde van de pandemie en een goede start van het ‘nieuwe normaal’.

Blijf verbonden met uw mede-koorleden, blijf verbonden met uw parochie. Wij hebben elkaar, juist in deze zware tijden, hard nodig.

Nogmaals een welgemeend proficiat en alle goeds voor een gezonde toekomst.

Plebaan Vincent Blom

Voorzitter KISG

 

 

Terug naar boven