Kerst-hymne en Driekoningen-hymne

Opnieuw heeft het bestuur van de KISG componist Frans Bullens gevraagd om beide composities voor zijn rekening te nemen. Het stemt ons dankbaar dat hij hieraan gehoor heeft gegeven. Naast zijn mooie toonzettingen van de genoemde Maria-antifoon ‘Sub tuum praesidium’ en de ‘Missa in tempore angustiae’, nu een tweeluik van zijn muzikale hand. We zijn kerkmusicus Frans Bullens dank verschuldigd voor deze nieuwe composities.

Als bestuur van de KISG hopen wij dat deze gezangen voor Kerstmis en Driekoningen een bijdrage mogen leveren aan de vieringen in de komende kerstperiode. Deze nieuwe gezangen zijn goed bruikbaar voor koorzang in kleine bezetting.
We spreken de wens uit dat de nieuwe composities dienstbaar zijn aan de liturgie in deze coronatijd. Het spreekt voor zich dat alle in dit jaar uitgegeven composities niet beperkt zijn tot gebruik in dit coronajaar. Ze vormen, tot in lengte van jaren, een waardevolle verrijking van het liturgisch repertoire voor de kerkkoren in ons bisdom en voor de koren in het Nederlandse taalgebied.

Deze hymnen zijn 3- of 4-stemmig uit te voeren.

Kersthymne_webversie

Driekoningenhymne_webversie

“Kerst_3Kon- sopraan”

“Kerst_3Kon-alt 2 stemming”

“Kerst_3Kon-alt 3 stemmig”

“Kerst_3Kon-alt 4 stemmig”

“Kerst_3Kon-bas 3 stemmig”

“Kerst_3Kon-bas 4 stemmig”

“Kerst_3Kon-tenor 3 stemmig”

“Kerst_3Kon-tenor 4 stemmig”

Terug naar boven