Dekenaat Eindhoven: De KISG komt naar U toe!

De Kerkelijke Instelling Sint Gregorius (KISG) biedt aan om workshops te organiseren voor alle koorleden, organisten en dirigenten per dekenaat. Het eerste dekenaat dat werd bezocht is Asten/Helmond en vervolgens dekenaat Tilburg.

Het derde dekenaat is Eindhoven. De workshop wordt gehouden in Eindhoven op 5 oktober 2020.

Het wordt een inspiratiebijeenkomst voor en door liturgie en liturgische muziek. Een inspiratiebijeenkomst met praktijkvoorbeelden uit ons bisdom en mogelijkheden van en met liturgische muziek, bereikbaar voor diverse samenstellingen van cantor tot 4 stemmigheid. Samen zingen en er wordt voor U gezongen met voorbeelden vanuit de praktijk.

Deze inspiratiebijeenkomst is voor iedereen die met liturgische muziek te maken heeft binnen en buiten ons bisdom (koren, dirigenten, organisten voorgangers, kerkbesturen) gratis toegankelijk.

De indeling van de workshop is als volgt:
19.30 met ontvangst en koffie
20.00 start workshop met een korte inleiding wie en wat is KISG
20.15 – 21.00 studie en zingen van de gezangen uit de standaard liturgie
21.00 – 21.15 Pauze
21.15 – 22.00 vervolg workshop

Locatie: Sint-Joriskerk, Sint-Jorislaan 51, Eindhoven

Aanmelding voor de workshop kan tot 28 september as. en u kunt zich nu al opgeven.
Opgave kan gestuurd worden naar  (Naam en email-adres zijn van belang)
NB: Rekeninghoudend met de RIVM-maatregelen: Vol = Vol.