Bijscholingscursus geheel in teken van de CANTOR

In de afgelopen maanden werd in tal van kerken gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden om de vieringen bij de parochianen ‘binnen te brengen’. Het streamen van de erediensten bracht een goed alternatief om binding te hebben en te houden met de parochie en de daar gepraktiseerde liturgie.

Om toch muzikale invulling te geven bij deze viering is doorgaans gekozen voor een cantor en begeleiding door het orgel. Door de strenge regelgeving betreffende de liturgie was de kerkmuziek ernstig beperkt in de parochies van ons bisdom: de koren en vocale ensembles konden immers de liturgie niet ondersteunen. De cantor was het alternatief….. echter veel kerkgemeenschappen hebben geen cantores.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de cantorfunctie in de liturgie niet meer weg te denken is: al enkele decennia is de positie van de cantor zeer gewaardeerd en vanzelfsprekend.

Dit bericht staat dan ook in het teken van de cantor.

De KISG ziet en onderschrijft de importantie van de functie van de cantor wier/wiens rol in de toekomst alleen nog maar groter zal worden. De KISG zal juist voor de vorming en opleiding, voorlichting, coaching en training van de cantor versneld meer aanbod creëren. Zo’n vorm van voorlichting treft u in beknopt model aan in deze nieuwsbrief: een voorbeeld van de te streamen viering van de zondag 14 juni a.s. Sacramentsdag.

De gezangen zijn allen gerelateerd aan de inhoud van deze lezingen en de strekking van de viering. De intentie van KISG is om dergelijke info te verwerken in de inhoud van de speciale workshops voor de cantor.

Op de reeds geplande zaterdagen van 26 september 2020, 31 oktober 2020 en 16 januari 2021 zal de thematiek geheel in het teken staan van de cantor: inhoudelijk, didactisch-liturgisch, ontwikkeling vocale vaardigheden.

Tijd: van 10.00 – 12.00 uur. Praktische toepassing in de aansluitende viering in de St. Jan, vanaf 12.30.

Plaats: St. Janshuis, ’s Hertogenbosch

De kosten bedragen € 40,– per deelnemer (voor de 3 bijeenkomsten gezamenlijk). Dit bedrag kan worden overgemaakt op bankrek.nr.
NL81 RABO 0322 7768 64.

Aanmelding vóór 15 september 2020 via

De eerder aangekondigde workshop-onderdelen voor directie en liturgisch orgelspel zullen op nadere tijdstippen aan bod komen. U krijgt daarvoor tijdig info.

Speciaal voor de cantor heeft de KISG heel recent een compositie-opdracht verstrekt aan Frans Bullens: vaste gezangen voor cantor en orgel. De KISG beoogt daarmee dat een nieuwe miscompositie motiverend en stimulerend zal zijn voor iedere (aankomend) cantor. Zie hievoor verder op de website.

Eerder, in april, componeerde Frans Bullens een Maria-motet op de vertaalde tekst van de hymne Sub tuum praesidium. De compositie is in meerdere bezettingen mogelijk: van eenstemmig tot SATB. Voor de muzieknotatie en geluidsfragmenten klik hier. 

De luisterlink in dit bericht laat u kennismaken met een uitvoering door cantor van deze prachtige Maria-hymne; eenvoudig en innemend. Voor de uitvoering klik hier.

Terug naar boven