Missa ‘In tempore angustiae’: Vaste gezangen speciaal voor de cantor en organist

Een intensieve periode ligt achter ons. De heftigheid van het coronavirus zorgde ervoor dat ons land stil kwam te liggen. Dat had ook zijn weerslag op het kerkelijke leven. De publieke eredienst viel stil en daarmee werd het ook stil in ‘korenland’. Langzaam komen er versoepelingen in ons land, terwijl elders in de wereld het virus in alle heftigheid weer oplaait.

Er is, dat zal u niet ontgaan zijn, veel discussie in de politiek en de media over de invloed van het zingen op de verspreiding van het coronavirus.De bisschoppen hebben in hun protocol van 20 mei jongstleden bepaald dat de koorzang tijdens de liturgie beperkt moet blijven tot de cantor. Ook samenzang is helaas nog niet mogelijk op dit moment. Op korte termijn komt hier verruiming (zie website).

Gelukkig is er veel kerkmuziek voor handen die een ‘cantormis’ mogelijk maken. Het bestuur van de KISG heeft in dit kader het initiatief genomen om een nieuwe cantormis/volkszangmis te laten componeren door Frans Bullens.

Afgelopen meimaand zette Frans Bullens op verzoek van de KISG de Maria-antifoon ‘sub tuum praesidium’ op muziek.

Nu dus een complete Mis voor cantor. De componist heeft deze nieuwe Mis als naam gegeven: ‘Missa in tempore angustiae’. De Mis die gezongen wordt in benarde tijden, in tijden van nood, angst, zorg en onzekerheid. De Mis die we zingen in een tijd dat de wereld, en misschien ook wel ons eigen leven, te maken heeft met de gevolgen van dat kleine en onzichtbare virus. De KISG beoogt dat de nieuwe miscompositie motiverend en stimulerend zal zijn voor iedere (aankomend) cantor.

Het bestuur van de KISG is Frans Bullens veel dank verschuldigd voor de fraaie compositie van de ‘Missa in tempore angustiae’. Moge deze Missa en het motet ‘sub tuum praesidium’ een positieve bijdrage leveren aan
de liturgie en de kerkmuziek in zorgwekkende tijden. 

Alle parochies van het Bossche Bisdom krijgen een gedrukt exemplaar toegestuurd.

Om “in tempore angustiae” te dowloaden in PDF klik hier.

Intredezang:

Kyrie:

Gloria:

Sanctus:

Agnus Dei:

Communiezang:

U wordt van harte uitgenodigd om een filmpje van een uitvoering van deze onderdelen van de Missa In Tempore Angustiae in te sturen naar:

Terug naar boven