Presentatie “Overstroom ons met uw vrede”

Op zondag 8 december is door de heer J.A.M. Felix, namens het bestuur van de Kerkelijke Instelling Sint Gregorius, het eerste exemplaar van de uitgave ‘Overstroom ons met uw vrede’ overhandigd aan Mgr. dr. G.J.N. de Korte.

Toen het 75 jaar geleden was dat het beeld van de Zoete Moeder weer naar de Bossche kathedraal terugkeerde (in 1853), en de Sint-Jan een echte bedevaartkerk was geworden, werd de kathedraal tot basiliek verheven.

Het is nu 90 Jaar geleden dat de Sint-Jan tot basiliek werd verheven. Een gedenkwaardige gebeurtenis die zondag 8 december tijdens de Eucharistieviering van 10 uur werd herdacht met o.a. twee speciaal hiervoor gecomponeerde gezangen.

Tijdens de pontificale eucharistieviering gelegenheid klonken twee nieuwe gezangen die de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius heeft laten componeren. Het eerste betreft het motet ‘Deus in loco’ (God in zijn heiligdom doet allen eensgezind wonen in dit huis) door de heer Hans Leenders en wordt uitgegeven bij muziekuitgeverij Ascolta te Houten. Het tweede gezang is één van de hymnen uit het getijdengebed van de kerkwijding gecomponeerd door de heer Frans Bullens met als titel ‘Overstroom ons met uw vrede”.

De gedrukte bundel “overstroom ons met uw vrede” is via de KISG verkrijgbaar of digitaal hier beschikbaar.

Terug naar boven