Bijscholings-cursus 2020 – 2021

Bijscholings-cursus 2020-2021

Het bestuur van de KISG neemt zich voor om in 2020/2021 te komen tot het aanbieden van bijscholing. Het bestuur acht het tot één van de kerntaken om op het gebied van coaching de musici in het werkveld van de kerkmuziek te ondersteunen.
De coaching is vooral bedoeld voor:
– koordirigenten
– organisten
– cantores

Op het gebied van ondersteuning en bijscholing valt nog best een slag te maken voor al diegenen die dienstbaar zijn aan de kerkmuziek in ons bisdom en daarom is men binnen het bestuur van mening dat voor deze groep meer aandacht nodig dient te zijn.
De coaching zal vooral praktijkgericht zijn en vooral ook individueel.

Wat mag men verwachten?
Docenten die met ruime kennis en ervaring, uw kennis en vaardigheden uit te breiden, u hulp te bieden bij muzikale en/of technische vraagstukken, hun inspiratie door te geven zodat uw aandeel binnen uw eigen parochie een nog grotere waarde zal krijgen.

Een voorbeeld wat aan de orde gaat komen:                                                                                                          Voor dirigenten: slagtechniek, inzingen, partituurkennis, didactische aspecten en practische tips
Voor organisten: speeltechniek, registratiekennis, inrichten van voorspelen en begeleidingen
Voor cantores: zangtechniek, hoe is het om solo het kerkmuzikale repertoire uit te voeren
De KISG streeft ernaar om tenminste minimaal drie bijeenkomsten te plannen voor iedere categorie.

Data: zaterdag 26 september, zaterdag 31 oktober van dit jaar en zaterdag 16 januari 2021

Locatie: kathedraal St. Jan & Koorhuys, ’s Hertogenbosch

Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Aansluitend: cursisten doen mee aan de viering van 12.30 uur

Docenten: Jeroen Felix, Jan van de Laar, Ed Smeets

Kosten: drie ochtenden totaal bedrag € 40,00. Het bedrag voor deelname aan de bijscholingscursus kan worden overgemaakt op rekeningnr. NL81 RABO 0322 7768 64

Aanmelding: U kunt zich voor deze bijscholingscursus aanmelden tot 15 september via:

KISG denkt ook aan ù !

 

 

Terug naar boven