In memoriam

WIL MARCUS EN HANNIE WIELAARD Op 14 augustus overleed ons bestuurslid Wil Marcus op 80-jarige leeftijd. Op 17 augustus overleed Hannie Wielaard op 70-jarige leeftijd. Maandag 22 augustus 2022 was een droevige dag. Op één dag namen we afscheid van twee dierbare mensen die zich hebben ingespannen voor de kerkmuziek …

Nieuwe Titus Brandsma Hymne

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van pater Titus Brandsma O.Carm. door paus Franciscus op 15 mei 2022 in Rome is er door de Kerkelijke Instelling Sint-Gregorius (KISG) opdracht gegeven aan Chris Fictoor om een nieuwe Titus Brandsma Hymne te componeren op basis van teksten van pater Titus Brandsma. Deze hymne …

Aanbod bijscholing KISG Najaar 2022

Cursus dirigent Zij die graag leiding geven en willen gaan geven aan een vocaal ensemble/koor, maar die het ontbreekt aan de voldoende kennis en -vaardigheden. Leren leiden van een koorgroep, het leiden van volkszang, de didactiek ervan en natuurlijk aandacht voor de techniek van het dirigeren. Cantorcursus De kern van …

Salarissen kerkmusici 2022

De honorering per uur is vastgesteld naar bevoegdheid en naar uitoefening van de gecombineerde dan wel enkelvoudige functie. In de genoemde uurbedragen is de voorbereidingstijd inbegrepen. De honoreringsbedragen op [dienst]uurbasis zijn per 1 januari 2022 met 2,1 % verhoogd [afgerond op € 0,05] en als volgt vastgesteld:  2022    Dirigent óf …

Terug naar boven